Besøk oss på Sliperiet i Larvik!

Studio Nille » dans

Royal Academy of Dance  (RAD) er et engelsk undervisningssystem som tilbyr eksamen til de skolene som har en RAD godkjent og registrert lærer.  Dette eksamens tilbudet tar utgangspunkt i det systemet de selv har gitt ut da dette skaper et likt utgangspunkt og grunnlag for elevene som skal ta eksa ...
Les mer