Kompaniene

mars 25, 2014 av Jannicke Lie Larsen - Ingen kommentarer

Kompaniene

Kompaniet  (fra ca 13 år og oppover)

Studio Nille har siden 2001 arbeidet målrettet med talentutvikling innen dans. Som et resultat av dette ble dansekompaniet Kick Off etablert i 2001. Kompaniet er en del av Stiftelsen Studio Nille – Larvik Ballettskole. Kick Off sin målsetting er å drive talentutvikling for barn og unge i alderen 14 til 20 år, og å ivareta de som drømmer om å leve av dansen profesjonelt. Elevene i Kick Off har to treninger pr. uke hvor de får innstudert ulike koreografier. I tillegg må de trene klassisk-, jazz- og moderneteknikk ved siden av. Gjennom året er tanken også å gi dem bred sceneerfaring ved å representere Studio Nille på ulike arenaer. Elevene i Kick Off blir plukket ut gjennom audition for et skoleår av gangen.

Aspirantkompaniet (fra ca 10 år og oppover)

Aspirantkompaniet ble opprettet i 2005, med den intensjon om å starte talentutvikling i tidlig alder og for å rekruttere til kompaniet Kick Off. Aspirantkompaniet representerer også Studio Nille på ulike arenaer, for på så måte gi elevene erfaring med å stå på scenen. Aspirantkompaniet har blant annet de siste årene deltatt på Ungdommens kulturmønstring. Denne gruppen har trening en gang pr. uke, og må i tillegg trene minimum en klasse klassisk og jazz pr. uke. Elevene blir plukket ut gjennom audition for et skoleår av gangen.

Juniorkompaniet (8-11 år)

Dette er for elever fra 8-11 år som vi tidlig ser har et talent. De blir kontaktet av oss og får tilbud om å delta på kurset. De må være motiverte for læring og må trene 2 ganger i uken. Juniorkompaniet er for et år av gangen. Vi vurderer elevene ut i fra arbeidsinnsats, fremgang og fremmøte.  Elevene vil få beskjed om plass og endringer etter audition for de andre kompaniene.

Dette får elevene i kompaniene:

  • Elevene  skal få koreografiinnstudering av forskjellige profesjonelle koreografer, og få erfaring med flere typer stilarter og arbeidsmetoder.
  • Kompaniene skal få erfaring med å opptre på forskjellige scener/arenaer gjennom året for å få erfaring med de krav som stilles både på og utenfor scenen.
  • Dette kan Kompaniene tilby lokalsamfunnet:
  • Kompaniene skal kunne engasjeres blant annet når næringslivet, offentlige institusjonen og skoler ønsker forestillinger/kunstneriske innslag.

 

Audition
Audition er et viktig element i opplæringen. Det er koreografene som skal jobbe med kompaniet som plukker ut de elevene man ønsker å ha med. På audition vurderes elevene etter følgende kriterier:

  • Tekniske ferdigheter og musikalitet
  • Allsidighet – evnen til å beherske ulike stilarter
  • Utviklingspotensiale
  • Scenisk formidling
  • Konsentrasjon – kunne plukke opp/huske bevegelsessekvenser raskt

Dersom de som kommer på audition er elever på Studio Nille fra før blir arbeidsinnsats og utvikling gjennom semestrene tatt med i vurderingen. Elevene får beskjed om utfallet av audition samme dag.

Ønsker elevene tilbakemelding etter auditionen, kan de få det med en gang etterpå. Det skal gis en konstruktiv tilbakemelding på hvorfor eleven fikk ja/nei.

Studio Nille mener det er viktig å ha audition også for Aspirantkompaniet. Dette for ikke å utelukke noen, og for at det skal være så rettferdig som mulig. Alle som ønsker å prøve seg skal få mulighet til å møte opp og bli vurdert på samme grunnlag. Det må være opp til foreldrene om de ønsker å sende barnet på audition eller ikke. Deltar man på audition må man være forberedt på at man kan få ja eller nei. Uansett er denne formen for testing av elevene god læring. Intensjonen er at elevene skal oppleve auditionen som en positiv og lærerik erfaring uansett utfall.