Eksamenstilbud i klassisk ballett RAD

juni 9, 2017 av Elin Rusti - Ingen kommentarer

Royal Academy of Dance  (RAD) er et engelsk undervisningssystem som tilbyr eksamen til de skolene som har en RAD godkjent og registrert lærer.  Dette eksamens tilbudet tar utgangspunkt i det systemet de selv har gitt ut da dette skaper et likt utgangspunkt og grunnlag for elevene som skal ta eksamen,  og i tillegg for eksaminatorene som skal vurdere det de ser.  Deres ønske er at eksamen skal motivere og oppmuntre alle elever av alle alder med sine ulike ferdigheter til å få en belønning etter en målrettet trening.  RAD ønsker å legge til rette for progresjon og individuelle prestasjoner.  Med andre ord veien til eksamen er like viktig (om ikke viktigere) enn selve eksamens dagen.

Litt om selve eksamen

Eksamen avholdes i slutten av mai/begynnelsen av juni i denne delen av Norge.  Den kan falle på en ukedag som en helg.  Datoen pleier å bli opplyst om rundt påsketider slik at vi kan forbrede mulig fri fra skolen (skoler pleier å være veldig positive til det) hvis nødvendig.  Eksamen avholdes en gang mellom kl 10-18.

Det kommer en ekstern eksaminator fra RAD som skal evaluere elevene, og han eller hun snakker engelsk (sier takk, vær så god, navnet på øvelsen de skal vise etc.)  Elevene er inne hos sensor alene, læreren får ikke lov til å være med inn.  De får tildelt et nr (får dette på drakten før eksamen starter) etter som bla navn rett og slett kan være vanskelig å uttale på et språk som ikke er sensor sitt morsmål.

Elevene er i grupper på 2-4stk, avhengig av hvilket antall som er påmeldt.  Det er læreren som deler inn i disse gruppene, og elevene får vite dette i god tid før eksamen slik at de vet hvem de skal danse sammen med og får mulighet til å øve sammen.

Selve eksamens tiden kan variere fra 30-90 minutter avhengig av hvilket nivå de tar eksamen i (antall øvelser og lengden på hver enkelt øvelse) og hvor mange det er på gruppa.

Øvelsene som elevene skal vises på eksamen er forhåndsbestemt, og ønsket er at elevene skal øve på disse gjennom høst og vår semesteret for å være best mulig forbredt.  Grunnen til det er for å skape trygghet på eksamens dagen (kjenne øvelsene de skal vise godt og rekkefølge), men ikke minst dette med å tilrettlegge for progresjon og faglig utvikling.

Elevene kommer til å ha på en form for ‘uniform’ for å se mest mulig like ut for å skape et likt utgangspunkt.  Det innebærer at jenter har samme farge/type ballettdrakt, lyse strømpebukser, lyse ballettsko og oppsatt hår.  Gutter har hvite t-skjorter, sorte bukser, hvite sokker og sorte ballettsko.

Resultatet på eksamen kommer dessverre ikke før ca midten av juli.  Grunnen til dette er rett og slett at ting tar tid.  Evalueringen eksaminatoren gjør på dagen skal kontrolleres av hovedkvarteret til RAD i London før de gir resultatet tilbake til læreren.  Elevene vil også motta en diplom og medalje som et bevis på gjennomført eksamen, og den kommer først i august.

 

Litt om påmelding

Fristen til å melde seg opp til eksamen pleier å være i starten av februar, og påmeldingen er bindende.  Etter som elevene tar eksamen i små grupper er det viktig å stille opp for hverandre, men ting kan selvfølgelig skje.

I tillegg vil det være en eksamensavgift som dekker eksaminatorens jobb.  Den kan variere fra 800-1.200kr avhengig av hvilket nivå elevene skal ta eksamen i.  Altså eksamensavgiften gjenspeiler antall øvelser/tid eksamen tar, som igjen påvirker arbeidstiden til eksaminatoren.  Avgiften vil også dekke ekstratreningene elevene må stille opp på.   Skulle noe skje og eleven ikke møter opp til eksamen blir kun eksamensavgiften refundert hvis eleven har en legeerklæring.

VI MÅ VITE SÅ HVOR MANGE SOM VIL VÆRE MED PÅ DETTE. DERFOR ER PÅMELDINGFRISTEN HER PÅ STUDIO NILLE SATT TIL MANDAG 28. AUGUST.  Påmelding til Maj. M_engelstad@yahoo.no eller mobil 41108768 viktig med fullt navn og Knr. du danser på.

Litt om treningen til eksamen

Ønsket er å få til en fast eksamenstrening i uken (et tidspunk elevene allerede danser klassisk på timeplanen), men i tillegg vil det være helgtreninger.  Vi satser på 2 samlinger/helger før høstferien, 2 samlinger/helger før vinterferien og 3-4 samlinger/helger etter påske.

I utgangspunktet er disse helgene kun søndags trening, men dette kan også bli påvirket av hvor mange som faktisk melder seg opp til eksamen.  I tillegg er det viktig å prioritere tiden når vi nærmer oss eksamen, altså tiden etter påske, og da håper jeg at vi kan være positive til å se an hvordan elevene opplever situasjonen og er innstilt på å legge inn flere treninger eller lengre økter ved behov.

Helgeøvelser hvis nok påmeldte: (oppmøteplikt- så husk å holde av disse datoene)

Før høstferien:

  1. sep Søndag: tidspunkt kommer
  2. sep Søndag: tidspunkt kommer

Før vinterferien:

  1. jan Søndag: tidspunkt kommer

4.feb                     Søndag: tidspunkt kommer

Etter påske/før eksamen:

  1. apr lørdag: tidspunkt kommer

22.apr                   Søndag -> deles inn i gruppene og hver gruppe har sin trening på ca 1,5 t

5.mai                    lørdag: tidspunkt kommer

6.mai                    Søndag -> deles inn i grupper og hver gruppe har sin trening på ca 1,5 t

Lurer du på noe, ikke nøl med å spørre Maj