«Smitteforebyggende tiltak under årets juleforestilling»

Under de neste ukenes øvelser og forestillinger skal mange barn og unge komme sammen, på tvers av klasser og skoler. Samtidig øker koronasmitten i samfunnet.

Juleforestillingen er en stor begivenhet for alle danserne. Vi håper så mange som mulig skal holde seg friske og at forestillingene kan gå som planlagt.

Det er i samråd med kommuneoverlegen i Larvik gjort en grundig vurdering av tiltak for å forbygge smitte i forbindelse med øvelser og forestillinger. Det er ikke iverksatt lokale smitteforebyggende tiltak i Larvik, og da er det nasjonalt tiltaksnivå som gjelder, «normal hverdag, med økt beredskap». Det innebærer at det hviler et større ansvar hos den enkelte.

Anbefalingene lyder som følger:

  • Alle som er syke må holde seg hjemme
  • Ha lav terskel for å teste ved MINSTE tegn til sykdom (tett eller rennende nese, sår hals, hoste, feber, sykdomsfølelse)
  • Hold god håndhygiene (hyppig håndvask med såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel)

Time til koronatest bestilles på larvik.kommune.no eller på telefon 45836548. Hurtigtest til hjemmebruk fra apotek eller teststasjon er også godkjent.

Mange barn og unge har lite eller ingen symptomer selv om de er smittet av korona. Disse kan smitte videre. I verste fall kan det føre til et utbrudd blant danserne, som kan påvirke gjennomføringen av forestillingene. Få å begrense denne risikoen, kan danserne teste seg hver 2-3 dag gjennom perioden for øvelser og forestillinger selv om de er friske. Det er viktig å understreke at dette er helt frivillig, men vi vurderer at gevinsten for alle danserne  – gjennomført forestilling – er så stor, at vil likevel vil oppfordre til det.