Årsplanen  2021 

 Oppstart 2021
uke 5     1.februar -5. februar 
 
Vinterferie
uke 8      22.-28. februar
 
Påskeferie 2021
uke 13  29. mars- 02. april 
 
Pga. Pandemien, slutter kursene til litt forskjellige tider
Vi får dessverre ikke hatt noe avslutting med åpent hus denne gangen heller, men siste gang kan dere komme å se på ute. 
 
  Vi gir beskjed til hvert enkelt kurs. Siste undervisningsuker barn/ungdom Endringer kan skje. 

Mandag: 14 Juni. Uke 24

Tirsdag:  15.juni Uke 24

Onsdag:  16.juni. Uke 24

Torsdag: 17. Juni. Uke 24 

Fredag: 11.juni  Uke 23

Siste undervisning for voksne:  
Mandager: 
Uke 9- 25:  21. juni 
 
Tirsdager
Uke 9-24: 15. juni 
 
Onsdager
Uke 9-24: 16. juni 
 
Torsdager
Uke 9-25:  24. juni 
 
Fredager
Hip hop voksne:
Uke 15-23:  11.juni
 
Yogamix:
Uke 16-25: 25. juni 
 
Oppstart høstsemester: 

Forestillingen julen 2021

prøver 26. nov-29.nov

forestillinger: 30.nov. – 5.des.