Silje har sin formelle danseutdannelse fra Den Norske Balletthøyskole og har en bachelor i dans og pedagogikk, med fordypning i jazzdans, kunst og kulturformidling. Hun har også gått på Spin Off forstudium i dans, Flow dance academy i København og har hatt et lengre danseopphold i Los Angeles.

Tidligere har Silje jobbet på Art musikal & Ballettskole, danselinjen ved Thor Heyerdahl vgs og Greveskogen vgs. Hun har vært tilknyttet Studio Nille siden 2000 (?), først som elev og deretter som pedagog. Dette semesteret skal Silje ha kursene Hip hop voksne og hip hop og break 6+.